Plin za poduzeća i obrte

U industriji

Plin se može upotrebljavati u različitim vrstama industrije za grijanje, pripremanje hrane, sušenje, spaljivanje, varenje i izrada raznih konstrukcija, u ljevarstvu, proizvodnji, obradi keramike, transportu, za pogon viličara, i mnogih drugih.

Brojne industrijske discipline (proizvodna, automobilska, metalurška) upotrebljavaju plin u bocama, taj je UNP sve više prisutan kao pogonsko gorivo za plinske viličare. Tehnički plin u bocama sad već tradicionalno se najviše upotrebljava pri varenju kovina. Hrvatskoj industriji želimo osigurati pouzdan i cjenovno ugodan pokretni izvor energije.