Izjava o privatnosti za osobne podatke kandidata za radno mjesto

 

 1. UVOD

Ova Izjava o privatnosti za osobne podatke kandidata za radno mjesto (Izjava) primjenjuje se na obradu osobnih podataka kandidata za radno mjesto od strane društva Butan plin d.o.o., sa sjedištem u Novigradu, Ulica rijeke Dragonje 23, OIB: 80051835685 (naše društvo ili mi).

Naše društvo je voditelj obrade osobnih podataka kandidata za radno mjesto. U ovoj Izjavi opisujemo tko smo mi, kako i u koje svrhe obrađujemo vaše osobne podatke i sve ostale podatke koji mogu biti bitni za vas. U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja možete nam se obratiti putem kontakt podataka koji su navedeni na dnu Izjave.

Ova Izjava primjenjuje se od 25. svibnja 2018., a posljednji put je izmijenjena 20. travnja 2020. godine. Izjava se s vremenom može mijenjati, a najnovija verzija bit će objavljena na našim internetskim stranicama. Ako bi tijekom vaše prijave za radno mjesto bile izvršene znatne izmjene Izjave, o tome ćemo vas aktivno obavijestiti.

 1. U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Osobne podatke kandidata za radno mjesto prikupljamo i obrađujemo isključivo za potrebe zapošljavanja i odabira kandidata, te kako bismo osigurali učinkovito i uspješno provođenje procesa vezanih uz zapošljavanje:
A. Komuniciranje s vama vezano uz vaše zapošljavanje ili prijavu za radno mjesto

Ako ste pokazali interes za zapošljavanjem u našem društvu, vaše osobne podatke koji su nužni i važni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljujete te koje ste nam vi dostavili pohranit ćemo u našim odgovarajućim sustavima za zapošljavanje. Podatke u našim sustavima upotrijebit ćemo kako bismo komunicirali s vama i utvrdili udovoljavaju li vaše kvalifikacije i profil uvjetima za određeno slobodno radno mjesto.

Ako nam se obratite s kakvim pitanjima, iskoristit ćemo vaše osobne podatke da bismo odgovorili na vaše pitanje (vaša pitanja).

U tu svrhu

 • obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vaše privole za čuvanje vaših osobnih podataka nakon zaključenog postupka zapošljavanja radi odabira kandidata i komunikacije s vama kod budućeg zapošljavanja, te ih također obrađujemo kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
 • obrađujemo podatke o vašem imenu i prezimenu, OIB-u, kontakt podatke, podatke o vašem obrazovanju, vještinama i radnom iskustvu te ostale podatke koji su navedeni u vašem životopisu i koje nam vi dostavite, a relevantni su za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljujete.

B. Da bismo vas ocijenili i procijenili tijekom postupka zapošljavanja

U slučaju da nam dostavite svoj životopis ili molbu za posao možemo organizirati razgovor (intervju) s vama kako bismo provjerili određene činjenice iz vašeg životopisa, upoznali vas sa zahtjevima radnog mjesta i saznali više o vašoj motivaciji za zaposlenje u našem društvu.

Tijekom postupka zapošljavanja moguće je da ćemo, ovisno o radnom mjestu, provesti testiranje kandidata kako bismo provjerili njihovo poznavanje stranih jezika, informatičke vještine ili druga specijalistička znanja i vještine.

U tu svrhu

 • obrađujemo vaše osobne podatke je takva obrada nužna kako bismo poduzeli odgovarajuće radnje na zahtjev kandidata prije sklapanja ugovora;
 • obrađujemo podatke o vašem radnom iskustvu, postignućima na prijašnjim radnim mjestima, obrazovanju, znanjima i vještinama potrebnim za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.

C. Sklapanje ugovora o radu s vama

Ako vam ponudimo posao u našem društvu, obradit ćemo vaše osobne podatke u svrhu sastavljanja, sklapanja, obrade i izvršavanja ugovora o radu.

Vaše osobne podatke također ćemo pohraniti u našim sustavima za upravljanje ljudskim resursima.

U tu svrhu

 • obrađujemo vaše osobne podatke kada je to nužno za sklapanje i izvršavanje ugovora o radu koji sklopimo s vama te kako bismo poduzeli radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o radu;
 • obrađujemo vaše kontakt podatke, identifikacijske podatke (ime, prezime, OIB, datum i mjesto rođenja itd.), podatke o dozvoli za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada (ako je riječ o strancu koji može raditi u Hrvatskoj samo na temelju takve isprave), podatke o obrazovanju i radnom iskustvu (stručno obrazovanje, posebni ispiti i tečajevi koji su uvjet za obavljanje posla), podatke vezane uz radni odnos i vrstu poslova koje radnik obavlja, IBAN broj računa i naziv banke itd.

D. Zaštita vaših ključnih interesa

Izvršit ćemo obradu vaših osobnih podataka ako je ona neophodna za zaštitu vaših ključnih interesa. To može, na primjer, biti slučaj ako imate neki tjelesni invaliditet ili zdravstveni problem s kojim trebamo biti upoznati prilikom vaše posjete našem prostoru.

U tu svrhu

 • obrađujemo vaše osobne podatke radi zaštite vašeg ključnog interesa te ćemo obrađivati vaše osobne podatke ako je to neophodno za izbjegavanje rizika od povrede ili neke druge štete za vaše zdravlje;
 • obrađujemo vaše odgovarajuće podatke u vezi sa zdravljem koje ste nam dostavili.

E. Poštivanje propisa

U nekim slučajevima naše društvo obrađuje vaše osobne podatke radi poštivanja zakona i drugih propisa u zemlji u kojoj ste podnijeli prijavu za radno mjesto, odnosno radi poštivanja naših pravnih obveza kao voditelja obrade. To se na primjer odnosi na obveze u vezi s ljudskim resursima, propise u vezi sa zapošljavanjem, zabranom diskriminacije ili potporama.

Moguće je da ćemo na temelju zakona i drugih propisa biti obvezni dostaviti vaše osobne podatke državnim institucijama ili nadzornim tijelima.

U tu svrhu

 • obrađujemo vaše osobne podatke kada je obrada nužna radi poštovanja naših pravnih obveza predviđenih zakonima i drugim propisima;
 • obrađujemo kontakt podatke, identifikacijske podatke (ime, prezime, OIB, datum i mjesto rođenja itd.), podatke o dozvoli za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada (ako je riječ o strancu koji može raditi u Hrvatskoj samo na temelju takve isprave), podatke o obrazovanju i radnom iskustvu (stručno obrazovanje, posebni ispiti i tečajevi koji su uvjet za obavljanje posla), podatke vezane uz radni odnos i vrstu poslova koje radnik obavlja, itd.

F. Zdravlje, zaštita, sigurnost i integritet

U našem društvu iznimno cijenimo vaše zdravlje, zaštitu, sigurnost i integritet. Kada nas posjećujete, vršimo kontrolu pristupa prostorijama našeg društva. Također obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo zaštitili imovinu našeg društva. Konkretno, štitimo prostore društva korištenjem video nadzora.

U tu svrhu

 • možemo obrađivati vaše osobne podatke na temelju našeg legitimnog interesa za očuvanjem vašeg zdravlja, zaštite te integriteta, kao i zaštite društva i okruženja te imovine i prostora društva;
 • obrađujemo vaše kontakt podatke, identifikacijske podatke (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, itd.), te podatke prikupljene putem video nadzora.
 1. KOLIKO DUGO ZADRŽAVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Naše društvo u načelu zadržava podatke o kandidatima za radno mjesto samo onoliko dugo koliko je neophodno za odgovarajuću poslovnu svrhu, u mjeri u kojoj je to razumno potrebno za poštivanje važećih zakonskih uvjeta ili preporučljivo u kontekstu važećeg roka zastare, a sve u skladu s Politikom o čuvanju.

U načelu vaše osobne podatke prikupljene u postupku zapošljavanja čuvamo samo za vrijeme dok na predmetnom radnom mjestu za koje ste se javili ne zaposlimo radnika.

Neposredno nakon isteka važećeg roka pohrane, podaci će biti:

 • (i) na siguran način izbrisani ili uništeni;
 • (ii) učinjeni anonimnima.
 1. TKO IMA PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

Pristup vašim osobnim podacima unutar našeg društva

Radnici koji sudjeluju u postupku zapošljavanja mogu imati pristup vašim osobnim podacima, ali samo u mjeri u kojoj je to neophodno za izvršavanje njihovih zadataka. Navedeni radnici su na primjer naši radnici u odjelu ljudskih resursa i odgovarajući rukovoditelj.

Vašim osobnim podacima mogu pristupiti i drugi relevantni odjeli, odnosno radnici našega društva, primjerice informatički koordinator, ali samo u mjeri u kojoj je to neophodno za izvršavanje njihovih zadataka.

Svi radnici zaposleni u našem društvu koji su ovlašteni na pristup ili drugi način obrade osobnih podataka dužni su čuvati povjerljivost osobnih podataka i postupati u skladu s izjavama o privatnosti, politikama, procedurama i ostalim internim aktima i ugovorom preuzetim obvezama našeg društva, bilo da se ono javlja u ulozi voditelja ili izvršitelja obrade osobnih podataka.

U nekim slučajevima, vaši osobni podaci mogu biti preneseni u zemlju koja ne omogućava primjerenu razinu zaštite osobnih podataka. U takvom slučaju, naše društvo poduzet će odgovarajuće zaštitne mjere kako bi osiguralo primjerenu zaštitu vaših osobnih podataka. U tu svrhu, Obvezujuća korporativna pravila primjenjuju se u čitavoj grupaciji kojoj pripada naše društvo.

Pristup vašim osobnim podacima od strane trećih strana

Sljedeće vrste trećih strana imaju pristup vašim osobnim podacima ako je to potrebno za isporuku njihovih proizvoda ili pružanje njihovih usluga našem društvu: Hrvatski zavod za zapošljavanje i agencije za zapošljavanje.

Ako bi trećim stranama bio omogućen pristup vašim osobnim podacima, naše društvo će poduzeti potrebne ugovorne, tehničke i organizacijske mjere kako bi osiguralo obradu vaših osobnih podataka isključivo u mjeri u kojoj je takva obrada neophodna. Treće strane će obrađivati vaše osobne podatke isključivo u skladu s mjerodavnim propisima.

U slučaju prijenosa vaših osobnih podataka primatelju u zemlji koja ne omogućava primjerenu razinu zaštite osobnih podataka, naše društvo će poduzeti mjere kako bi osiguralo primjerenu zaštitu vaših osobnih podataka, poput sklapanja standardnih ugovornih klauzula o zaštiti osobnih podataka s navedenim primateljima.

U ostalim slučajevima, vaši osobni podaci neće se davati trećim stranama, osim ako je to zakonom propisano.

 1. KAKO SU OSIGURANI VAŠI OSOBNI PODACI?

Poduzeli smo odgovarajuće zaštitne mjere za osiguravanje povjerljivosti i sigurnosti vaših osobnih podataka. Primijenili smo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa, te od svih ostalih oblika nezakonite obrade (uključujući, ali ne ograničeno na nepotrebno prikupljanje) ili daljnje obrade.

 1. KAKO MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA NA PRIVATNOST?

Imate pravo zatražiti pristup vašim osobnim podacima ili uvid u vaše osobne podatke te, pod određenim uvjetima, ispravljanje i/ili brisanje osobnih podataka. Nadalje također imate pravo na ograničavanje obrade u vezi s vašim osobnim podacima, kao i pravo prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka.

Da bi se pozvali na svoja prava na privatnost, molimo da nam se obratite putem kontakt podataka navedenih na dnu ove Izjave. Napominjemo da radi provjere vašeg identiteta možemo zahtijevati dodatne podatke.

 1. MOŽETE LI POVUĆI SVOJU PRIVOLU?

Moguće je da ćemo, pod određenim posebnim uvjetima, na primjer ako je to propisano mjerodavnim pravom, vaše osobne podatke ponekad obrađivati na temelju vaše privole. U takvom slučaju danu privolu uvijek možete povući.

Napominjemo da povlačenje privole na obradu osobnih podataka nema retroaktivni učinak te ono ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Napominjemo da je povlačenje vaše privole moguće isključivo ako ste prije toga doista dali privolu.

U slučaju da želite povući danu privolu, molimo da nam se obratite putem kontakt podataka navedenih na dnu ove Izjave.

 1. KAKO SE PODNOSI PRITUŽBA?

Ako imate kakvu pritužbu u vezi s korištenjem vaših osobnih podataka od strane našeg društva, možete je podnijeti putem kontakt podataka navedenih na dnu ove Izjave. Osim podnošenja pritužbe našem društvu, također možete podnijeti pritužbu svom lokalnom nadležnom tijelu za zaštitu podataka (u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka).

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke, molimo da prvo pročitate ovu Izjavu.

U slučaju dodatnih pitanja, napomena, pohvala ili pritužbi, molimo da se obratite našem društvu i našoj kontakt osobi za zaštitu podataka Nini Križnić, putem e-maila na adresu: osobnipodaci@butanplin.hr.

Za obraćanje službeniku za zaštitu podataka imenovanom na razini grupe, pošaljite e-mail na adresu: dpo@shvenergy.com.