Savjetovanje

UNP – ČISTA energija!

Zbog svojega 98% iskorištavanja kod grijanja, UNP spada među najbolje učinkovite energente. Svestrana upotrebljivost u industriji, obrtima i domaćinstvima, te mogućnost jednostavnog transporta, skladištenja i distribucije, ga uvrštava u kategoriju  najuslužnijih i najmodernijih izvora energije.
UNP je ugljikovodik, koji nastaje postupkom prerade sirove nafte i zemnog plina. Konkretni oblici su propan i butan, a zbog dobre učinkovitosti i njihova mješavina. UNP je u normalnim atmosferskim uvjetima plin, teži od zraka, pri relativno niskom tlaku se pretvara u tekućinu. To svojstvo učinkovito iskorištavamo pri transportu i skladištenju plina u bocama i spremnicima.

Mješavina plina propan-butan
Sadrži 35% propana i 65% butana. Upotrebljava se u domaćinstvima i većim sistemima, koji djeluju uz pomoć isparavanja plina.

Butan
Zbog drugačijih osobina i prednosti, koje proizlaze prije svega iz njegova višeg vrelišta, izvanredno je prikladan za punjenje manjih boca, koje se upotrebljavaju kod kampiranja i kao potlačeni plin za sprejeve.

 • Kuća ugodne energije
 • Osobna iskaznica
 • Kontakt
 • Zaposlenja
 • Narudžba
 • Plin u bocama
 • Autoplin
 • Plin za grijanje
 • Ovlašteni instalateri
 • Postavljanje sistema za grijanje
 • Plinomjeri
 • Održavanje
 • Sigurnost
 • Zakonodavstvo i dozvole
 • Narudžba
 • Plin za poduzeća i obrte
 • U industriji
 • U turizmu
 • U ugostiteljstvu
 • Savjetovanje
 • Prednosti UNP-a
 • Pitanja i savjeti (FAQ)
 • Za korisnike
 • Izjave o privatnosti
 • Narudžbe
 • Stanja plinomjera