Politika tvrtke o sprječavanju velikih nesreća, sigurnosti, zdravlju radnika i zaštiti okoliša

19 ožujka 2015

Vrijednosti, nit vodilja i opći ciljevi

Ciljevi primarne važnosti za Butan plin d.o.o. uvijek su bili održivi razvoj, kontinuirano poboljšanje, sigurnost i zaštita zdravlja, zaštita okoliša i sprječavanje velikih nesreća.

Butan plin d.o.o. se stoga pridržava smjernica čija je misija provedba tih ciljeva u konkretne akcije, a posebice:

 • Valorizacija znanja i iskustva ljudi, priznata kao jedan od ključnih, bitnih i nezaobilaznih čimbenika za razvoj poslovanja kroz provedbu i implementaciju projekata za širenje kulture sigurnosti i okoliša;
 • Razvoj i održavanje vještina kroz provedbu programa informiranja, obrazovanja i obuke za svoje osoblje;
 • Suradnja i dijalog s lokalnim zajednicama i drugim dionicima,jasnoća i transparentnost veza kroz izvješća o održivosti tvrtke i lokalnih projekata (dani otvorenih vrata,posjeta škola, itd…);
 • Učinkovito upravljanje aktivnostima pomoću prirodnih resursa, umanjujući utjecaje na okoliš koji se odnose na potrošnju energije, vode i papira te stvaranju otpada i emisija CO2;
 • Usmjeravajući  izbor odlučivanja Uprave na način kako bi se potaknulo usvajanje održivih strategija;
 • Ustrajna težnja ka politici ne pušenja u blizini i unutar označenih područja skladišta i postrojenja;
 • Nulta stopa tolerancije glede uporabe od strane djelatnika alkohola tijekom rada ili izvanrednog vremena(onda kada to izravno ili neizravno, na bilo koji način utječe na vođenje poslova i dodijeljenih zadataka).

Za svako pitanje koje je smatrano kritično u poslovnom upravljanju navodimo sljedeće ciljeve:

Organizacija i djelatnici

 • Osigurati da su svi zaposlenici ispravno informirani, osposobljeni i obučeni po pitanju zdravlja, sigurnosti, okoliša i opasnosti od velike nesreće, u trenutku primanja u radni odnos kao i tijekom cijelog razdoblja radnog odnosa i boravka u trgovačkom društvu;
 • Osigurati, kroz predstavnike radnika za sigurnost, konstantan nastavak obrazovanja svih djelatnika i izvođača kroz obuke, informiranje te provedbom posebnih alata za izvješćivanje;
 • Organizirati vlastite ljudske resurse u pogledu individualnih kompetencija sukladno autonomiji odlučivanja.

Identifikacija i procjena rizika

 • Identificirati opasnosti i procijeniti rizike povezane s aktivnošću svojih poslovnih jedinica, interferencije s izvođačima, u skladu s važećim zakonima;
 • Obavljati analize rizika usmjerene ka identifikaciji, usvajanju i održavanju odgovarajućih sigurnosnih mjera kako bi se spriječile nesreće i smanjile posljedice za radnike i stanovništvo;
 • Zaštititi zdravlje svojih zaposlenika provedbom aktivnosti zdravstvenih pregleda;

Kontrola poslovanja

 • Koristiti dobavljače roba i vršitelje usluga koji su unaprijed kvalificirani s obzirom na aspekte zaštite okoliša i sigurnosti, senzibilizirajući iste o održivom korištenju resursa i poboljšavanju njihovih učinaka;
 • Omogućiti i primijeniti odgovarajuće mjere kako bi vanjski suradnici i kooperanti koji djeluju za Butan plin d.o.o. usvojili ponašanja, prakse, postupke u skladu s načelima ove politike te u skladu s lokalnim propisima i postupcima internih procedura;
 • Osigurati za svu poslovnu opremu posebno određene planove održavanja, stalnom provedbom i kontinuiranim poboljšavanjem informatiziranog sustava programa održavanja;
 • Ustrajati u promicanju i razvoju uporabe čistih energija koje suviše održive.

Upravljanje promjenama

 • Upravljati sa bilo kakvim promjenama pomoću odgovarajućih tehničkih resursa, financijskih i ljudskih kako bi se umanjili rizici tijekom projektiranja, implementacije, testiranja i rada;

Planiranje hitnog slučaja

 • Pripremiti planove za hitne slučajeve, sigurnosnu opremu, alarmne sustave, ljudske resurse i njihovu posebnu obuku za provedbu zaštitnih mjera za slučaj pojave hitne situacije;

Nadzor učinaka i smjernice za kontinuirano poboljšavanje

 • Tražiti i promicati kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja , orijentirajući se na optimizaciju tehnologije, usvajanje najbolje prakse i tehnologije dostupne u cilju zaštite okoliša, sigurnosti i zdravlja radnika;
 • Provedba AUDITA u vlastitim poslovnim centrima, kod izvođača i klijenata te na prijevozu opasnih tvari u cilju kontinuirane provjere djelotvornosti i učinkovitosti sustava
 • Evidentiranje i analiza incidenata, izbjegnutih incidenata i neispravnosti, planiranje i provedbe potrebnih radnji kako bi se uklonila mogućnost ponavljanja iste incidentne situacije i umanjila šteta s ciljem kontinuiranog poboljšanja;
 • Osigurati stalnu i periodičnu provjeru svog rada za sprječavanje velikih opasnosti, zdravlja i sigurnosti na radu i zaštite okoliša, eventualno redefiniranjem postupaka i procedura.

Suradnja s kontrolnim tijelima

 • Surađivati i komunicirati s udrugama, tijelima i nadzornim tijelima kako bi se osigurala maksimalna transparentnost i iskrenost u odnosima i stvaranju klime kontinuiranog konstruktivnog dijaloga.

Planovi provedbe i poboljšavanja

 • Mjerenje performansi, učinaka i rezultata prema utvrđenim pokazateljima i pripremanje ciljanih provedbenih planova za poboljšavanje specifičnih poslovnih jedinica, uzimajući u obzir analizu radnog operativnog iskustva.

Bilo koje namjerno kršenje odredbi iz ove Politika tvrtke o sprječavanju velikih nesreća, sigurnosti, zdravlja radnika i zaštite okoliša biti će predmet internog disciplinsko-stegovnog postupka.

U Novigradu, 11.11.2014

 • Kuća ugodne energije
 • Osobna iskaznica
 • Uvjeti i upute
 • Kontakt
 • Zaposlenja
 • Narudžba
 • Plin u bocama
 • Autoplin
 • Plin za grijanje
 • Ovlašteni instalateri
 • Postavljanje sistema za grijanje
 • Plinomjeri
 • Održavanje
 • Sigurnost
 • Zakonodavstvo i dozvole
 • Narudžba
 • Plin za poduzeća i obrte
 • U industriji
 • U turizmu
 • U ugostiteljstvu
 • Savjetovanje
 • Prednosti UNP-a
 • Pitanja i savjeti (FAQ)
 • Za korisnike
 • Izjave o privatnosti
 • Narudžbe
 • Stanja plinomjera