BROJ ZA NARUDŽBE
052 555 300

Zakonodavstvo i dozvole

BUTAN PLIN d.o.o. Hrvatska može dostavljati plin samo plinskim postrojenjima, u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima ( Narodne novine Republike Hrvatske 108/95), te Pravilnikom o UNP-a ( N.N. 117/07), izdanim certifikatom posude od strane Državnog inspektorata, Odjela u području posuda pod tlakom te izdanom uporabnom dozvolom od strane Sektora upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova.

 • Kuća ugodne energije
 • Osobna iskaznica
 • Uvjeti i upute
 • Kontakt
 • Zaposlenja
 • Narudžba
 • Plin u bocama
 • Autoplin
 • Plin za grijanje
 • Ovlašteni instalateri
 • Postavljanje sistema za grijanje
 • Plinomjeri
 • Održavanje
 • Sigurnost
 • Zakonodavstvo i dozvole
 • Narudžba
 • Plin za poduzeća i obrte
 • U industriji
 • U turizmu
 • U ugostiteljstvu
 • Savjetovanje
 • Prednosti UNP-a
 • Pitanja i savjeti (FAQ)
 • Za korisnike
 • Izjave o privatnosti
 • Narudžbe
 • Stanja plinomjera