BROJ ZA NARUDŽBE
052 555 300

Ovlašteni instalateri

Tvrtke ovlaštene od strane Butan plin d.o.o. za ispitivanje plinskih instalacija UNP-a možete doznati pozivom na                            broj 052/219 350

Cjenik usluge ispitivanja plinskih instalacija UNP-a

Sa datumom primjene 01.09.2014.

R.br. Vrsta plinske instalacije Cijena ispitivanja instalacije u upotrebi (kuna)* Cijena ispitivanja nove instalacije,ili nakon obnove   (kuna)*
1. Plinska instalacija ukupne snage trošila do 10 kW 330,00 kn 430,00 kn
2. Plinska instalacija ukupne snage trošila 10 – 50 kW (do tri trošila) 450,00 kn 650,00 kn
3. Plinska instalacija ukupne snage trošila 10 – 50 kW (tri i više trošila) 550,00 kn 750,00 kn
4. Plinska instalacija ukupne snage trošila 50 – 100 kW (do tri trošila) 750,00 kn 950,00 kn
5. Plinska instalacija ukupne snage trošila 50 – 100 kW (tri i više trošila) 950,00 kn 1.200,00 kn
6. Plinska instalacija “skid jedinice” 950,00 kn 1.200,00 kn
7. Plinska instalacija „punilišta auto plina“ na benzinskim postajama 950,00 kn 1.200,00 kn
8. Plinska instalacija ukupne snage trošila 100 – 350 kW (do tri trošila) 1.400,00 kn 2.000,00 kn
9. Plinska instalacija ukupne snage trošila 100 – 350 kW (tri i više trošila) 1.800,00 kn 2.500,00 kn
10. Plinska instalacija ukupne snage trošila preko     350 kW 2.500,00 kn 3.000,00 kn

                                                                                                                                                            *U cijeni nije uračunat PDV!

Cijene ne sadrže sve zavisne troškove ispitivanja plinske instalacije (trošak prijevoza, dodatne troškove – cestarine, tunelarine, mostarine, dnevnice…), te ne sadrže troškove potrebnih servisiranja sustava.

U slučaju neispunjavanja preduvjeta da bi se moglo pristupiti ispitivanju plinske instalacije (ne posjedovanje propisane dokumentacije o instalaciji sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija i osposobljavanju djelatnika koji neposredno obavljaju ispitivanja kao i uvjetima za dobivanje i oduzimanje ovlaštenja za ispitivanje plinskih instalacija za ukapljeni naftni plin,Pravilnik BUTAN PLIN d.o.o. iz Novigrada, oznaka TS-PR001, izdanje 01,od 08.08.2011. sa prilozima,odobrenom od strane MUP-a,Uprava za pravne i inspekcijske poslove broj: 511-01-208-UP/I-6294/3-11 od 23.11.2011) u vrijeme dolazaka ovlaštenih ispitivača,ponovni dolazak na ispitivanje naplačuje se 50% cijene ispitivanja instalacije u upotrebi.

 • Kuća ugodne energije
 • Osobna iskaznica
 • Uvjeti i upute
 • Kontakt
 • Zaposlenja
 • Narudžba
 • Plin u bocama
 • Autoplin
 • Plin za grijanje
 • Ovlašteni instalateri
 • Postavljanje sistema za grijanje
 • Plinomjeri
 • Održavanje
 • Sigurnost
 • Zakonodavstvo i dozvole
 • Narudžba
 • Plin za poduzeća i obrte
 • U industriji
 • U turizmu
 • U ugostiteljstvu
 • Savjetovanje
 • Prednosti UNP-a
 • Pitanja i savjeti (FAQ)
 • Za korisnike
 • Izjave o privatnosti
 • Narudžbe
 • Stanja plinomjera