Plin za grijanje

Spremnici

Spremnici su posude za uskladištavanje tekućega naftnoga plina, opremljene sa svom potrebnom opremom. Napravljeni su u skladu s valjanim hrvatskim tehničkim propisima.
Garantiraju sigurnu upotrebu plina za grijanje pri poštivanju sigurnosnih propisa (pravilnik TNP, NN). Klijentima ugrađujemo podzemne i nadzemne spremnike. Veličina spremnika se određuje s obzirom na predviđenu potrošnju plina i na raspoloživi prostor. Izabrana veličina ne bi trebala zahtijevati više od dva punjenja godišnje.

Nadzemni spremnici
Spremnike svojim potrošačima dajemo u najam, čime kupac izbjegava visoke troškove nabave istih. BUTAN PLIN se obvezuje da će;
-na svoj trošak izvršiti sve zakonski određene preglede te poslove održavanja na spremniku
-brinuti da je plin pohranjen sigurno i u skladu s propisima
Time je kupac pošteđen svih briga i troškova koje bi sigurno imao u slučaju vlasništva.

Spremnike se postavlja na slobodnom ili unutarnjem prostoru jer su tvornički isprobani na tlaku od 25 bara. Njihova površina je zaštićena protiv korozije. Na otvorenom prostoru mogu biti postavljeni u vrtu, blizu stambenog objekta ili u dvorištu.
Mjesto postavljanja je određeno Pravilnikom o tekućem naftnom plinu.

Sigurnosna udaljenost mora obuhvaćati najmanje:
   
otvoreni prostori vlastite ili susjedne zgrade 3m
granice sa susjednim zemljištem 3m
otvorena vatra, izvor zapaljivosti 3m
javna cesta, željeznica 3m
podrumi, bunari, otvori pod zemljom 3m
autocisterna pri pražnjenju 3m
električni kabeli bilo kojeg naponskog nivoa 3-7m
autocisterna 5m
ako je zgrada 0,8

Ako je zgrada sa lažnim zidom na rubu zemljišta, udaljenosti se mogu smanjiti na 0,6m.
Udaljenosti spremnika i oko njih moraju iznositi najmanje 0,6m. Uz prisutnost požarnih zidova, sigurnosne udaljenosti se mogu smanjiti za polovicu.

Ugrađujemo sljedeće vrste nadzemnih spremnika:
1750 l, 2750 l i 5000 l

Podzemni spremnici
Tekući naftni plin upotrebljavamo kao mješavinu propan-butan.
Uskladištavamo ga u plinskim spremnicima koji su do sada najčešće bili postavljani u vrtu ili na nekom drugom vidljivom mjestu. To se nekim korisnicima nije slagalo s uređenjem okoliša kuće. Upravo smo zbog toga u BUTAN PLINU d.o.o. odlučili svojim klijentima ponuditi podzemne spremnike, koji su u inozemstvu već dobro poznati. Takvi spremnici imaju sljedeće prednosti:
-ne zauzimaju dragocjenu površinu vrta
-ne narušavaju okolinu jer se vidi samo zeleni plastični poklopac
-moguće je nadzirati nivo plina u spremniku direktno iz kuće uz pomoć daljinskog pokazivača nivoa

Pri postavljanju podzemnog spremnika potrebno je poštovati udaljenosti koje su odlučene Pravilnikom o tekućemu naftnomu plinu. U kratko, nema zapreka za postavljanje ovakvih spremnika ukoliko na udaljenosti od 3m od sredine spremnika nema nikakvih podzemnih otvora, prozora ili vrata, granica sa susjednim zemljištem itd. Pri postavljanju moramo biti oprezni da je pristup spremniku slobodan, a isti mora biti osiguran dostavnom vozilu. Važno je da su plinski potrošači na prostoru gdje mogu bez problema pravilno i sigurno funkcionirati. Važni zahtjevi su dovod dovoljne količine zraka za izgaranje te pravilan odvod plinova.
Za detaljno odlučivanje lokacije, naši će vam stručnjaci na samom mjestu ugradnje sugerirati tehnički najpogodnije i najjeftinije rješenje.

Montaža podzemnoga spremnika zahtijeva sljedeće faze ugradnje:

Ugradbena jama mora biti pripremljena kao što je prikazano na slici.

Dno jame potrebno je izravnati i zbiti.

Prije postavljanja spremnika, potrebno je izraditi posteljicu od pijeska, debljine najmanje 20cm. Pijesak ne smije sadržavati veće kamenje.

Postavljanje spremnika mora biti pismeno potvrđeno, u skladu sa propisima.

Spremnik mora biti u zemlji udaljen najmanje 0,8m od podzemnih kabela, instalacija i temelja zgrada.

U slučaju podzemnih voda, potrebno je dodatno sidrenje spremnika s najmanje 1,3 puta većim osiguranjem.

Podzemni spremnici ne kvare izgled okoline. Međutim, za njegovo postavljanje potrebni su zemljani radovi, što podiže cijenu postavljanja. Spremnici su ovako bolje zaštićeni od vanjskih utjecaja i imaju stalnu radnu temperaturu.

Postavljamo tri vrste podzemnih spremnika:
s nosivošću 1650 l, 2750 l, 5000 l.

 • Kuća ugodne energije
 • Osobna iskaznica
 • Uvjeti i upute
 • Kontakt
 • Zaposlenja
 • Narudžba
 • Plin u bocama
 • Autoplin
 • Plin za grijanje
 • Ovlašteni instalateri
 • Postavljanje sistema za grijanje
 • Plinomjeri
 • Održavanje
 • Sigurnost
 • Zakonodavstvo i dozvole
 • Narudžba
 • Plin za poduzeća i obrte
 • U industriji
 • U turizmu
 • U ugostiteljstvu
 • Savjetovanje
 • Prednosti UNP-a
 • Pitanja i savjeti (FAQ)
 • Za korisnike
 • Izjave o privatnosti
 • Narudžbe
 • Stanja plinomjera