BROJ ZA NARUDŽBE
052 555 300

Kontakt

Besplatni telefon: 0800 444 111

Sjedište Novigrad

Butan plin d.o.o.
Ulica rijeke Dragonje 23
52466 Novigrad

Tel.: 052/211-895
052/758-222
Fax.: 052/758-061
e-mail: butanplin@butanplin.hr

Poslovnica Rijeka

Butan plin d.o.o.
tel. 051/549-567
e-mail: butanplin@butanplin.hr

Poslovnica Zagreb

Butan plin d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 55
10010 Zagreb, Buzin

tel. 01/653-1174
fax. 01/653-0890
e-mail: butanplin@butanplin.hr

Osječko baranjska županija

Butan plin d.o.o.
tel. 099/244-1291
e-mail: butanplin@butanplin.hr

Splitsko-dalmatinska županija 

Butan plin d.o.o.
tel. 099/311-9776
e-mail: butanplin@butanplin.hr

Zaštita podataka

e-mail: osobnipodaci@butanplin.hr

 

 • Kuća ugodne energije
 • Osobna iskaznica
 • Uvjeti i upute
 • Kontakt
 • Zaposlenja
 • Narudžba
 • Plin u bocama
 • Autoplin
 • Plin za grijanje
 • Ovlašteni instalateri
 • Postavljanje sistema za grijanje
 • Plinomjeri
 • Održavanje
 • Sigurnost
 • Zakonodavstvo i dozvole
 • Narudžba
 • Plin za poduzeća i obrte
 • U industriji
 • U turizmu
 • U ugostiteljstvu
 • Savjetovanje
 • Prednosti UNP-a
 • Pitanja i savjeti (FAQ)
 • Za korisnike
 • Izjave o privatnosti
 • Narudžbe
 • Stanja plinomjera