Arhiva ‘Novosti i događanja’

BUTAN PLIN I LNG

20 rujna, 2017

Butan plin sudjeluje u projektu izgradnje prvih punionica za ukapljeni prirodni plin LNG.

Sve o projektu saznajte na linku:

crolng.hr

Vaš Butan plin

 

Butan plin broj za dostavu boca za područje Istre 555 300

30 studenoga, 2015

Poštovani kupci,

Butan plin ima direktan broj za narudžbe i dostavu boca za područje Isre.

Naš broj za dostavu boca je 052 555 300.

 

Stojimo na raspolaganju

Vaš Butan plin

Butan plin broj za hitne slučajeve propuštanja plina

27 listopada, 2015

Poštovani korisnici,

Butan plin ima novi broj telefona za hitne slučajeve propuštanja plina.

Broj za hitne slučajeve propuštanja plina je 098 408 816.

Stojimo vam na raspolaganju

Mogućnost hitne isporuke plina vikendom i praznicima

19 lipnja, 2015

Poštovani kupci,

Butan plin d.o.o. Vam nudi mogućnost hitne isporuke plina na području Istre vikendom i praznicima.
Cijena hitne isporuke plina iznosi 250,00 kn.

U slučaju potrebe za hitnom isporukom slobodno se javite na 099/228-1880.

Hvala

Politika tvrtke o sprječavanju velikih nesreća, sigurnosti, zdravlju radnika i zaštiti okoliša

19 ožujka, 2015

Vrijednosti, nit vodilja i opći ciljevi

Ciljevi primarne važnosti za Butan plin d.o.o. uvijek su bili održivi razvoj, kontinuirano poboljšanje, sigurnost i zaštita zdravlja, zaštita okoliša i sprječavanje velikih nesreća.

Butan plin d.o.o. se stoga pridržava smjernica čija je misija provedba tih ciljeva u konkretne akcije, a posebice:

 • Valorizacija znanja i iskustva ljudi, priznata kao jedan od ključnih, bitnih i nezaobilaznih čimbenika za razvoj poslovanja kroz provedbu i implementaciju projekata za širenje kulture sigurnosti i okoliša;
 • Razvoj i održavanje vještina kroz provedbu programa informiranja, obrazovanja i obuke za svoje osoblje;
 • Suradnja i dijalog s lokalnim zajednicama i drugim dionicima,jasnoća i transparentnost veza kroz izvješća o održivosti tvrtke i lokalnih projekata (dani otvorenih vrata,posjeta škola, itd…);
 • Učinkovito upravljanje aktivnostima pomoću prirodnih resursa, umanjujući utjecaje na okoliš koji se odnose na potrošnju energije, vode i papira te stvaranju otpada i emisija CO2;
 • Usmjeravajući  izbor odlučivanja Uprave na način kako bi se potaknulo usvajanje održivih strategija;
 • Ustrajna težnja ka politici ne pušenja u blizini i unutar označenih područja skladišta i postrojenja;
 • Nulta stopa tolerancije glede uporabe od strane djelatnika alkohola tijekom rada ili izvanrednog vremena(onda kada to izravno ili neizravno, na bilo koji način utječe na vođenje poslova i dodijeljenih zadataka).

Za svako pitanje koje je smatrano kritično u poslovnom upravljanju navodimo sljedeće ciljeve:

Organizacija i djelatnici

 • Osigurati da su svi zaposlenici ispravno informirani, osposobljeni i obučeni po pitanju zdravlja, sigurnosti, okoliša i opasnosti od velike nesreće, u trenutku primanja u radni odnos kao i tijekom cijelog razdoblja radnog odnosa i boravka u trgovačkom društvu;
 • Osigurati, kroz predstavnike radnika za sigurnost, konstantan nastavak obrazovanja svih djelatnika i izvođača kroz obuke, informiranje te provedbom posebnih alata za izvješćivanje;
 • Organizirati vlastite ljudske resurse u pogledu individualnih kompetencija sukladno autonomiji odlučivanja.

Identifikacija i procjena rizika

 • Identificirati opasnosti i procijeniti rizike povezane s aktivnošću svojih poslovnih jedinica, interferencije s izvođačima, u skladu s važećim zakonima;
 • Obavljati analize rizika usmjerene ka identifikaciji, usvajanju i održavanju odgovarajućih sigurnosnih mjera kako bi se spriječile nesreće i smanjile posljedice za radnike i stanovništvo;
 • Zaštititi zdravlje svojih zaposlenika provedbom aktivnosti zdravstvenih pregleda;

Kontrola poslovanja

 • Koristiti dobavljače roba i vršitelje usluga koji su unaprijed kvalificirani s obzirom na aspekte zaštite okoliša i sigurnosti, senzibilizirajući iste o održivom korištenju resursa i poboljšavanju njihovih učinaka;
 • Omogućiti i primijeniti odgovarajuće mjere kako bi vanjski suradnici i kooperanti koji djeluju za Butan plin d.o.o. usvojili ponašanja, prakse, postupke u skladu s načelima ove politike te u skladu s lokalnim propisima i postupcima internih procedura;
 • Osigurati za svu poslovnu opremu posebno određene planove održavanja, stalnom provedbom i kontinuiranim poboljšavanjem informatiziranog sustava programa održavanja;
 • Ustrajati u promicanju i razvoju uporabe čistih energija koje suviše održive.

Upravljanje promjenama

 • Upravljati sa bilo kakvim promjenama pomoću odgovarajućih tehničkih resursa, financijskih i ljudskih kako bi se umanjili rizici tijekom projektiranja, implementacije, testiranja i rada;

Planiranje hitnog slučaja

 • Pripremiti planove za hitne slučajeve, sigurnosnu opremu, alarmne sustave, ljudske resurse i njihovu posebnu obuku za provedbu zaštitnih mjera za slučaj pojave hitne situacije;

Nadzor učinaka i smjernice za kontinuirano poboljšavanje

 • Tražiti i promicati kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja , orijentirajući se na optimizaciju tehnologije, usvajanje najbolje prakse i tehnologije dostupne u cilju zaštite okoliša, sigurnosti i zdravlja radnika;
 • Provedba AUDITA u vlastitim poslovnim centrima, kod izvođača i klijenata te na prijevozu opasnih tvari u cilju kontinuirane provjere djelotvornosti i učinkovitosti sustava
 • Evidentiranje i analiza incidenata, izbjegnutih incidenata i neispravnosti, planiranje i provedbe potrebnih radnji kako bi se uklonila mogućnost ponavljanja iste incidentne situacije i umanjila šteta s ciljem kontinuiranog poboljšanja;
 • Osigurati stalnu i periodičnu provjeru svog rada za sprječavanje velikih opasnosti, zdravlja i sigurnosti na radu i zaštite okoliša, eventualno redefiniranjem postupaka i procedura.

Suradnja s kontrolnim tijelima

 • Surađivati i komunicirati s udrugama, tijelima i nadzornim tijelima kako bi se osigurala maksimalna transparentnost i iskrenost u odnosima i stvaranju klime kontinuiranog konstruktivnog dijaloga.

Planovi provedbe i poboljšavanja

 • Mjerenje performansi, učinaka i rezultata prema utvrđenim pokazateljima i pripremanje ciljanih provedbenih planova za poboljšavanje specifičnih poslovnih jedinica, uzimajući u obzir analizu radnog operativnog iskustva.

Bilo koje namjerno kršenje odredbi iz ove Politika tvrtke o sprječavanju velikih nesreća, sigurnosti, zdravlja radnika i zaštite okoliša biti će predmet internog disciplinsko-stegovnog postupka.

U Novigradu, 11.11.2014

 • Kuća ugodne energije
 • Osobna iskaznica
 • Uvjeti i upute
 • Kontakt
 • Zaposlenja
 • Narudžba
 • Plin u bocama
 • Autoplin
 • Plin za grijanje
 • Ovlašteni instalateri
 • Postavljanje sistema za grijanje
 • Plinomjeri
 • Održavanje
 • Sigurnost
 • Zakonodavstvo i dozvole
 • Narudžba
 • Plin za poduzeća i obrte
 • U industriji
 • U turizmu
 • U ugostiteljstvu
 • Savjetovanje
 • Prednosti UNP-a
 • Pitanja i savjeti (FAQ)
 • Za korisnike
 • Izjave o privatnosti
 • Narudžbe
 • Stanja plinomjera