Cijena plina

 

Temelju Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata („Narodne Novine“ broj 19/2014) i objavljeno 12. veljače 2014, uprava društva Butan plin d.o.o., Ulica rijeke Dragonje 23, 52466 Novigrad, koju zastupa direktor Vallino Andrea, donijela je dana 14.4.2014 odluku o promjeni maloprodajnih cijena, koja glasi:

 

CIJENE ZA UKAPLJENI NAFTNI PLIN

(UNP PB – mješavinu Propan-Butan i UNP P – Propan):

 

Mali spremnici:  (fco spremnik kupca)
  (PROPAN-BUTAN)
 Za potrošnju u (lit)  4,45 Kn/l
 Za potrošnju u (Kg)  8,03 Kn/Kg
 Za potrošnju preko plinomjera (1 m3 = 2,4 Kg) 19,285 Kn/m3
  PROPAN
 Za potrošnju u (lit)  4,45 Kn/l
 Za potrošnju u (Kg)  8,78 Kn/Kg
 Boce za UNP:
 (PROPAN-BUTAN)
 Boca do 7  Kg  12,00 Kn/kg
 Boca od 7,5 Kg  80,65 Kn/kom
 Boca od 10  Kg  107,50 Kn/kom
 Boca od   35  Kg  376,30 Kn/kom
  PROPAN
 Boca od   10  Kg PROPAN 107,50 Kn/kom
 Boca od   35  Kg PROPAN  376,30 Kn/kom
 Auto plin  4,95 Kn/l

Nove cijene stupaju na snagu sa 15.04.2014

Butan plin d.o.o.

Direktor Vallino Andrea

 

Novigrad, 14.4.2014

BUTAN PLIN d.o.o.
Ulica rijeke Dragonje 23, Novigrad / Tel: 052 211 895, 0800 444 111
OIB 80051835685 – Porezni broj 1647415 / Žiro račun PBZ Banka: 2340009-1110248578

www.butanplin.hr

—————————-

Cijene važeće na dan isporuke.

Minimalna isporuka iznosi 400 lt.

 ——————————————-

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

(NN 147/2010)

3735

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 57/06), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU CIJENA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA

 

Članak 5.

Osnovica za obračun prodajnih cijena računa se posebno za pojedinu vrstu UNP na temelju burzovnih kotacija prema »West Mediterranean FOB Ex-rafinery/storage« objavljenih u »Platt’s LPGaswire« posebno za propan (C3H8) i butan (C4H10 i/n)

 

Članak 10.

Prodajne cijene UNP na veliko i malo iz članka 5. ovog Pravilnika utvrđuju se svaki mjesec. Dan primjene novih cijena je prvi kalendarski dan u mjesecu u 0,01 sati. Obračun prodajnih cijena radi se posljednjeg radnog dana koji prethodi danu primjene novih cijena. Obračunsko razdoblje definira se od prvog dana iza prethodnog obračuna do dana novog obračuna.

 • Kuća ugodne energije
 • Osobna iskaznica
 • Butan plin
 • Kontakt
 • Zaposlenja
 • Narudžba
 • Plin u bocama
 • Autoplin
 • Plin za grijanje
 • Postavljanje sistema za grijanje
 • Plinomjeri
 • Održavanje
 • Sigurnost
 • Zakonodavstvo i dozvole
 • Narudžba
 • Plin za poduzeća i obrte
 • U industriji
 • U turizmu
 • U ugostiteljstvu
 • Savjetovanje
 • Prednosti UNP-a
 • Pitanja i savjeti (FAQ)
 • Za korisnike
 • Cijena plina
 • Cjenik najma spremnika
 • Narudžbe
 • Stanja plinomjera