Kontakt

Besplatni telefon: 0800 444 111

Sjedište Novigrad

Butan plin d.o.o.
Ulica rijeke Dragonje 23
52466 Novigrad

Tel.: 052/211-895
052/758-222
Fax.: 052/758-061
e-mail: butanplin@butanplin.hr

Poslovnica Rijeka

Butan plin d.o.o.
tel. 051/549-567
e-mail: butanplin@butanplin.hr

Poslovnica Zagreb

Butan plin d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 55
10010 Zagreb, Buzin

tel. 01/653-1174
fax. 01/653-0890
e-mail: butanplin@butanplin.hr

Osječko baranjska županija

Butan plin d.o.o.
tel. 099/244-1291
e-mail: butanplin@butanplin.hr

Splitsko-dalmatinska županija 

Butan plin d.o.o.
tel. 099/311-9776
e-mail: butanplin@butanplin.hr

Zaštita podataka

e-mail: osobnipodaci@butanplin.hr

 

  • Kuća ugodne energije
  • Osobna iskaznica
  • Kontakt
  • Zaposlenja
  • Narudžba
  • Plin u bocama
  • Autoplin
  • Plin za grijanje
  • Ovlašteni instalateri
  • Postavljanje sistema za grijanje
  • Plinomjeri
  • Održavanje
  • Sigurnost
  • Zakonodavstvo i dozvole
  • Narudžba
  • Plin za poduzeća i obrte
  • U industriji
  • U turizmu
  • U ugostiteljstvu
  • Savjetovanje
  • Prednosti UNP-a
  • Pitanja i savjeti (FAQ)
  • Za korisnike
  • Izjave o privatnosti
  • Narudžbe
  • Stanja plinomjera